จิตวิทยาเกี่ยวข้องกับGclubในผู้เยาว์

  หรือแปลเป็นไทยว่าตัดมาบางส่วน ในช่วงวัยเด็กเซลล์สมองจะมีมากจนล้น ช่วง 9-15 ปีสมองจะเริ่มละลายประสาทประเภทที่ไม่ค่อยได้ใช้ทิ้งไป สำหรับให้สมองส่วนที่ใช้เป็นประจำทำงานได้ดีขึ้น

 

   ด้านที่ 1  ปริมาณเซลล์สมองของผู้เยาว์อายุ 15 ขึ้นไปจะมีน้อยกว่าเด็กอายุ 9 ขวบ ซึ่งก็เกิดจากขั้นตอนพรุนนิ่ง จึงอยากให้เด็กไทยใช้สมองส่วนหน้าให้มาก ซึ่งเป็นสมองที่ใช้มองอนาคตระยะยาว มองสถานการณ์ภายหน้า วางแผนการทำงาน การตกลงใจเลือก ประมาณผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำ ซึ่งมีความหมายในการคิดพินิจพิเคราะห์ รังสรรค์และจินตนาการ ซึ่งเด็กไทยโดยมากมักจะมีความใจร้อน วู่วาม เมื่ออยู่ในสถานะนี้บ่อยๆ เซลล์สมองจะถูกพรุนนิ่งไป ซึ่งจะเหลือแต่เซลล์สมองที่ใช้ในการคิดอะไรเร็วๆ การเล่นเกม Gclub การเล่นการพนัน การเข้าบ่อน การติดยาเสพติด หรือการวิวาท การผันแปรเหล่านี้จะปรากฏจริงๆ ตามหลักชีววิทยา ว่าสมองสามารถเปลี่ยนได้เป็นประจำ เปลี่ยนไปตามสิ่งที่ทำ

 

   แบบที่ 2 คือเรื่องทางจิตวิทยา ในกลุ่มนี้จะมีเรื่อง การชอบถอนผม ชอบลัก ชอบก่อไฟเผาสิ่งต่างๆ และติดการเดิมพัน ในสังคมจิตเวชศาสตร์พบว่า 4 สิ่งนี้ ไม่ใช่อาการเสพติดแบบติดสิ่งเสพติด แต่เป็นความผิดปกติในด้านการยับยั้งชั่งใจ พูดง่ายๆ ว่ารู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ถูกต้อง แต่ก็ไม่สามารถหยุดเล่น Gclub Online ให้ไม่ทำไม่ได้ และรู้ทั้งรู้ว่าทำแล้วเป็นกังวลแต่ก็ยังจะทำ และเป็นหัวเรื่องทางจิตวิทยาที่พิเศษไม่เหมือนการติดยาเสพติดอื่นๆ เรายังมีความเห็นเกี่ยวกับ 4โรคนี้น้อย และยังไม่รู้ว่าการรักษาที่ดีควรเป็นอย่างไร อันนี้เป็นสาระสำคัญที่ 2 ด้านจิตวิทยา ที่การพนันมีลักษณะพิเศษ

 

   เรื่องที่ 3 คือประเด็นทางพันธุกรรม แยกเป็น 2 ประเด็น คือ 1 ทางพันธุกรรม การติดการพนันก็เหมือนการติดสุรา การมีบุคลิกลักษณะต่อต้านสังคม 3 อย่างนี้เป็นเช่นเดียวกันตรงที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรม ในบางขณะผู้ป่วยไม่ได้อยากติดสุรา ไม่ได้อยากมีอุปนิสัยต่อต้าน และไม่ได้อยากเล่นการเดิมพันแล้วติดแล้ววางมือไม่ได้ แต่มันเป็นกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ประเด็นที่ 2 เราเรียกว่าอภิพันธุกรรม การวิจัยด้านพันธุกรรมช่วงหลังๆ จะพบว่าความเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดล้อม จะมีผลกระทบต่อดีเอ็นเอในมนุษย์ได้ นั่นคือในทุกวันนี้ถ้าเราทำอะไรผิดโอกาส ทุกอย่างเหมาะเจาะ มันสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอในตัวเราเองได้ และไม่ได้ส่งผลกับตัวเรา แต่จะส่งผลต่อพันธุกรรมของเรา ซึ่งลูกเราจะได้รับไป ยกตัวอย่างง่ายๆ คือ บรรพบุรุษเราอาจจะทำอะไรอย่างหนึ่ง บรรพบุรุษเราไม่เป็นอะไร แต่เรื่องจะไปเกิดที่หลาน ซึ่งยังไม่พบเส้นทางที่แน่นอน ว่าอย่างการเดิมพัน Gclub จะมีสาระสำคัญทางอภิพันธุกรรมอย่างไรก็ยังไม่รู้ชัด ทั้งหมดทั้งมวลนี้มีการวิจัยที่รองรับ ที่ต้องลงรายละเอียดในขั้นตอนต่อไป

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.